Contractbeheer

Centraal en duidelijk

U weet bij Solipsis Managed Services elk moment waar u op kunt en mag rekenen als het om uw ICT gaat. In een transparante overeenkomst, een Service Level Agreement, legt u samen met uw eigen service manager alle ICT-gerelateerde afspraken vast. Als het niveau van uw ICT-ondersteuning vast staat, bepalen we gezamenlijk waar de oplossingen en diensten aan moeten voldoen in termen van bijvoorbeeld beschikbaarheid en toegankelijkheid. Ook nemen we afspraken mee die specifiek bij uw organisatie of de geldende bedrijfsprocessen passen. Met het contractbeheer van Solipsis Managed Services heeft u altijd inzicht en grip op uw ICT. Door tijdige (bij)sturing zorgt Solipsis Managed Service ervoor dat er continu oog is voor optimalisatie.

Regisseren van ICT

Als regisseur van uw ICT zijn we ook in te schakelen als aanspreekpunt voor uw overige ICT-leveranciers en -partners. Een Operationel Level Agreement biedt u als voordeel dat uw ICT-zaken ten allen tijde centraal geregeld zijn. We brengen verslag uit van de voortgang en denken zowel tactisch als operationeel mee om ervoor te zorgen dat uw doelstellingen behaald kunnen worden.

Uw voordelen met contractbeheer:

  • Zekerheid; niveau van ICT-ondersteuning gewaarborgd
  • Overzicht; centraal aanspreekpunt
  • Grip; bijsturing op strategisch en operationeel vlak

Uw contactpersonen treft u hier.

contractbeheer