Wanneer is uw IT-omgeving toe aan een deskundige analyse?

Herkent u zich in minstens vier van de onderstaande punten?

 • klachten over trage systemen of internet;
 • klachten van klanten;
 • terugkerende ICT-problemen;
 • de ICT-medewerker wiens eigenlijke werk blijft liggen;
 • sterk toegenomen ICT-kosten;
 • gewenste nieuwe functionaliteit (nieuwe dienst/product/activiteit, Het Nieuwe Werken, flexplekken);
 • veranderende bedrijfsomstandigheden, zoals groei/krimp, fusie, verhuizing;
 • al dan niet explosieve datagroei;
 • verminderde toegankelijk- en beschikbaarheid van de data (storage);
 • einde garantietermijnen hardware;
 • fiscaal aantrekkelijk (einde economische levensduur);

Neem contact op met Solipsis Managed Services, wanneer u kampt met een of meerdere van deze problemen.

Reacties zijn gesloten.