6 Securitytrends die vragen om verandering

Door de huidige veranderingen in de maatschappij op het gebied van ICT en security, zijn bedrijven constant gedwongen om zich aan te passen. Om aanvallen in netwerken te voorkomen, dienen dan ook aangepaste maatregelen genomen te worden. Er zijn zes trends op het gebied van security die aanzetten tot verandering bij bedrijven en instellingen. Deze trends staan hieronder vermeld.

Tip 1: Inventariseer mobiele apparaten en ontwikkel een strategie

Wanneer bedrijven kiezen voor clouddiensten zonder goedkeuring van de IT-security, bestaat de kans dat virusscanners en andere traditionele PC bescherming niet meer werkt. Er zal dus een verschuiving plaats moeten vinden zodat clouddiensten ook kunnen werken met de traditionele virusprotectie. Alle netwerkpakketten die worden aangeboden zijn verdacht, omdat het lastig is bedreigingen in die pakketten op te sporen. De nieuwste trend is dan ook dat veel van het beschikbare geld op gaat in het opsporen van (potentiële) aanvallen.

Tip 2: Integratie van mobile device management en securitybeleid

Security wordt meestal geregeld vanuit een technisch- of een bedrijfsmatige focus. Belangrijk is dat bedrijven in gaan zien dat beveiligingsvraagstukken op een creatieve manier worden aangepakt, zodat meerdere oplossing open komen te liggen.

Tip 3: Bring Your Own Device

Mobiliteit is tegenwoordig de hit van bedrijven. Werknemers nemen data mee via mail of devices. Bedrijven moeten deze mobiliteit dan ook leren te leven met deze mobiliteit, zodat bedrijfsgevoelige informatie niet overal terecht komt. Mobiliteit moet dus niet beperkt worden, maar er zijn wel aanpassingen nodig om de mobiliteit te faciliteren.

Tip 4: Prive apparaten? Alleen volgens veiligheidsrichtlijnen!

Bedrijven moeten inzien dat de trend van bedreiging is verschoven van nutsbedrijven naar alle bedrijven. Alle bedrijven, van welke soort ook, staan bloot aan risico’s van cyberaanvallen.

Tip 5: Van sociale netwerken naar aparte accounts

Bedrijven zijn de nieuwe trend in geslagen om klanten te binden op basis van klantidentiteit en sociale netwerken. In de virtuele wereld is het echter lastig te controleren of klanten wel daadwerkelijk levensechte mensen zijn. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven inzien dat er voor klanten een apart account aangemaakt moet worden om het interne bedrijf te beschermen tegen security aanvallen.

Tip 6: Eigen verantwoordelijkheid van werknemers

Het is belangrijk dat er een verschuiving plaatsvindt van de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor security moet primair komen te liggen bij de medewerkers zelf. De medewerkers moeten inzien dat ze geen (bedrijfs)gevoelige informatie mogen bewaren op de computer.

Wilt u meer tips of adviezen over beveiliging? Onze adviseurs vertellen ze graag aan u.

Reacties zijn gesloten.